Cookies

Borstvoedingwebshop ikgeefborstvoeding.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens
worden door daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens

We hebben jouw persoonsgegeven nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en
borstvoedingwebhsop ikgeefborstvoeding.nl, zoals jouw aankoop, het verhuren van
producten of je recht op garantie. Dit is het geval bij:
• Bestellen
• Betaling
• Bezorging
• Retour, ruilen en reparatie
• Verhuur
• Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit houdt in dat
wij al onze klanten de meest optimale en persoonlijke service willen bieden.
Dit geldt voor:
• Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
• Contact met onze klantenservice
• Bezoek van de borstvoedingwebshop en borstvoedingscentrum - website
• Account
• Nieuwsbrief en e-mail
• Persoonlijk advies
• Acties
• Social media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te gebruiken.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer we fraude vermoeden. In sommige gevallen heb je
ons toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer jij je aanmeldt voor
onze nieuwsbrief.

Welke gegevens verwerken wij?

Borstvoedingwebshop ikgeefborstvoeding.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je
gebruikt maakt van onze diensten, of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder zie je
welke gegevens wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag op verschillende websites, bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer


Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je persoonsgegevens alleen door aan externe partijen als dat echt nodig is voor
de dienstverlening. Het betreft dan: bezorgpartners, leveranciers, reparateurs,
productondersteuning, betaalpartners, handelsinformatiebureaus, IT-dienstverleners en

partijen die onze reviews verzamelen. In sommige verdachte situaties zijn wij wettelijk
verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.
Externe partijen die toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou namens borstvoedingscentrum Memmemolke.
Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van jouw gegevens.
We verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derden.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@memmemolke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Cookiestatement

Borstvoedingwebshop ikgeefborstvoeding.nl  gebruikt functionele, analytische en tracking
cookies. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Deze cookies zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden
onthouden. De cookies helpen ons inzien hoe jij onze website gebruikt en hoe we onze
webshop kunnen verbeteren en klantvriendelijker kunnen maken. Daarnaast worden ze ook
gebruikt voor marketingdoeleinden. De content van onze website wordt op basis van je
interesses en click- en surfgedrag gepersonaliseerd,
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. Je kan de cookies
uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt.
Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, maken wij gebruik van de
volgende (derde) partijen:
• Google Analytics

Voor meer informatie over hoe deze partijen omgaan met cookies, zie de privacy- en
cookieverklaring van deze partijen.
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website is volledig met SSL (Secure Sockets
Layer) encryptie-protocollen beveiligd. Zo wordt de communicatie tussen jou en onze
computer veiliggesteld.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

Borstvoedingwebshop ikgeefborstvoeding.nl bewaart en gebruikt je gegevens niet langer dan
strikt noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor je gegevens, waarna we
je gegevens verwijderen:
• Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens
alleen anoniem, voor interne rapportages.
• Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en
bestelgegevens minimaal 7 jaar bewaren. Wij hanteren maximaal 10 jaar.
• Als je een product laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en

contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne
rapportages.
• Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming tot het
moment dat je beslist dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
• De e-mails die je van ons ontvangt, bewaren we 2 jaar. Na die periode gebruiken we je
gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
• Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we tot de noodzaak er van
niet meer aanwezig is.

Jouw rechten

Natuurlijk blijf jij baas over jouw gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@memmemolke.nl.

We willen zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie vragen
om je identiteit vast te stellen.

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact
opnemen met onze klantenservice.

Mailen: info@borstvoedingwebshop.nl
Schrijven: H. Sytstrasingel 40, 9251 CE Burgum.

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Borstvoedingwebshop ikgeefborstvoeding.nl omgaat
met jouw privacy kan je contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Borstvoedingwebshop ikgeefborstvoeding.nl
www.ikgeefborstvoeding.nl

H. Sytstrasingel 40

9251 CE Burgum
 

Tel.: 06 - 417 23 781
KvK-nummer: 54846900